LOADING CLOSE

Venture Capital

Venture Capital określane są inwestycje na rynku kapitałowym w spółki będące we wczesnej fazie rozwoju. W ten sposób pozyskiwany jest kapitał dla projektów o wysokiej stopie ryzyka. Cały ten proces odbywa się przez zakup akcji lub udziałów i reguluje go umowa inwestycyjna określająca zakres pomocy i współpracy, a także warunki wyjścia z inwestycji. Okres inwestycji wynosi kilka lat.

Operacje w systemie Venture Capital przeprowadza się w celu pozyskania kapitału, który jest niekiedy bardzo trudno osiągalny dla pomysłodawców na tym etapie. Dzięki takiej operacji twórca projektu jest w stanie efektywnie sfinansować rozwój swojego przedsiębiorstwa i co za tym idzie znaczne przyspieszyć wzrost wartości firmy.

Korzyści płynące z Venture Capital:

● umożliwienie realizacji planów biznesowych, które nie mogą być zrealizowane dzięki kapitałowi pozyskanemu z instytucji finansowych,
● pozyskane środki zasilają kapitał zakładowy spółki, dlatego też nie jest wymagana spłata pozyskanego kapitału ani odsetek od niego
● dywersyfikacja ryzyka poprzez rozłożenie go pomiędzy inwestora a pomysłodawcę
● finansowanie poprzez Venture capital nie wiąże się z regularną spłatą kapitału oraz odsetek. Inwestorzy nie są zainteresowani wypłatą bieżącego zysku, dzięki czemu rośnie wartość
przedsiębiorstwa. Spłata kapitału następuje w momencie sprzedaży udziałów.
● poprawa wizerunku poprzez obecność przedstawicieli inwestora w zarządzie spółki bądź też w jej radzie nadzorczej,
● utrzymanie polityki informacyjnej odnośnie poczynań firmy i zachowanie niektórych działań w tajemnicy, co jest trudne w przypadku oferty publicznej.